+66 89874981 info@hi5bkk.com

อยากซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?

อยากซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?

รถยนต์ เป็นยานพาหนะที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำงานต่าง ๆ หรือการขนย้ายสิ่งของ ที่จะช่วยให้ทำได้สะดวกสบายมากขึ้น และใช้เวลาน้อยลง แน่นอนว่า เมื่อมีรถยนต์ ก็ต้องมีประกันรถยนต์ เพราะปริมาณผู้ใช้รถใช้ถนนที่มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์มีมากขึ้น ซึ่งความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยดูแความเสี่ยงตรงนี้ให้ ด้วยความคุ้มครองที่เรียกได้ว่าครอบคลุมสูงสุด แต่ก็มีรูปแบบอื่น ๆ ไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความต้องการแตกต่างกันด้วย

แต่ปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีรูปแบบความคุ้มครองที่หลากหลาย ผู้ขับขี่จึงมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น แต่จะเลือกจากอะไรเพื่อให้ได้แบบประกันภัยที่ถูกใจที่สุด ลองมาอ่านบทความนี้กัน

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องดูอะไรบ้าง?

  • เลือกจากประเภทของประกันรถยนต์

นอกเหนือจากประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่รถยนต์ต้องทำทุกคันแล้ว ก็ยังมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่จะเพิ่มความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงของรถยนต์ในยุคปัจจุบัน และมีวงเงินชดเชยในจำนวนที่มากขึ้น โดยจะมีทั้งประกันชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีทั้งสูงมาก ไปจนถึงน้อย ทั้งนี้ ต้องลองศึกษาขอบเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละประเภท หากต้องการทำประกันชั้น 1 ก็อย่าลืมเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถชำระได้แบบไม่ส่งผลกระทบกับการเงินปัจจุบัน

  • จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดที่ทางบริษัทประกันฯ จะจ่ายให้เมื่อเกิดความเสียหายตามด้านต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ว่าเป็นจำนวนเงินที่พึงพอใจแล้วหรือยัง

  • คนขับรถยนต์

พิจารณาพฤติกรรมของผู้ที่เป็นผู้ขับรถยนต์ว่าเป็นคนขับรถยนต์เร็วหรือไม่ มีประวัติขับรถยนต์เฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุถี่แค่ไหน และมีสถานภาพโสดหรือมีครอบครัวแล้ว เพราะคุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาความคุ้มครองและเบี้ยประกันทั้งสิ้น

  • เช็กเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

หากเจอความคุ้มครองที่รู้สึกว่าถูกใจแล้ว ต้องไม่ลืมที่จะเช็คเบี้ยประกันและคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ว่าค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละเดือนจะเหลือเท่าใด เมื่อต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 แล้ว จะเหลือเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่

หากเลือกแล้วยังรู้สึกไม่แน่ใจ แนะนำให้ติดต่อตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คำปรึกษาและเลือกแผนความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้คุณ